Rekordstort intresse för grön omställning

2022-09-20 NYHET Genom Klimatklivet delfinansierar Naturvårdsverket investeringar som behövs för att ställa om till fossilfria alternativ. I september har företag och organisationer lämnat in ansökningar till Klimatklivet om stöd för investeringar på 10,2 miljarder kronor. Det är rekord sedan Klimatklivet startade 2015 och lika mycket som Klimatklivet fördelat sedan dess.

Företagens efterfrågan på investeringsstöd från Klimatklivet har ökat sedan Klimatklivet startade 2015. De senaste åren har särskilt storleken på sökt stödbelopp ökat. Mellan 2021 och 2022 har ansökt stöd i genomsnitt nära fördubblats, från 5 miljoner kronor per ansökan till 9,9 miljoner kronor per ansökan.

– Vi ser allt fler stora ansökningar till Klimatklivet. Många av investeringarna handlar om att ställa om hela processer eller introducera nya tekniker inom industrin för att skapa en fossilfri verksamhet. Drygt 80 procent av stödet går till företag. Det är väldigt glädjande att se denna vilja att ställa om, det visar att klimatomställningen är på riktigt nu. Tyvärr har vi inte möjlighet att bevilja alla bra projekt då konkurrensen är hård, säger Carl Mikael Strauss, chef för industrienheten på Klimatklivet

Elpriser och säkerhetsläget ger fler motiv 

Stöd från Klimatklivet ges till de fysiska investeringar som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Ansökningarna tävlar mot varandra. 

– Förutom att de här projekten minskar utsläppen av växthusgaser så bidrar de också till ökad försörjningstrygghet. Vi får flest ansökningar inom energikonvertering, biogas och energieffektivisering, åtgärder som gör att beroendet av olja och gas minskar. Ökade energipriser och det förändrade säkerhetsläget ger nya motiv för att ställa om, även om effekten för klimatet är densamma, säger Carl Mikael Strauss. 

Kontakt

Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivets industrienhet, 010-698 16 51, CarlMikael.Strauss@Naturvardsverket.se

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, betong och textil.   

För 2022 är anslaget för Klimatklivet 2,8 miljarder kronor. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel. Pengarna kommer till största del från EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. 

Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 10,2 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 24,4 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.   

Nästa utlysning för anbud på publik laddinfrastruktur är 26 september –7 oktober.

Läs mer om Klimatklivet

 

klimatklivet-nextgenerationeu.png