Ökat stöd för laddning av elfordon med Klimatklivet

2022-09-15 NYHET Klimatklivet ger mer stöd än någonsin till laddinfrastruktur. Stödet går till laddstationer på platser där de behövs för att det ska bli enklare för bilister och fordonsförare att ladda i hela landet.

Intresset för stöd till laddinfrastruktur från Klimatklivet har varit rekordstort hittills i år. Efter den senaste ansökningsomgången är det nu klart att 173,7 miljoner kronor i stöd beviljas till 1 165 nya laddstationer runt om i landet.

– De här nya laddstationerna för både personbilar och tyngre fordon är precis vad som behövs för att öka möjligheten att köra på el i hela landet. De byggs på de platser där laddare saknas idag, säger Isak Öhrlund, handläggare på Klimatklivet.

Fler snabbladdare och fler laddpunkter 

Nya regler gör att det är fler snabbladdare (högeffektsladdare) som får stöd än tidigare. Mer än hälften av de som fått stöd, 591 laddare, är snabbladdare. Av dessa är 36 avsedda för tyngre fordon. Det blir också fler laddare på varje plats, i genomsnitt 9 laddpunkter per laddstation.

Stöd till laddare där de behövs som mest

Naturvårdsverket ger bara stöd till publik laddning i de områden där det finns ett behov av fler laddplatser. Laddoperatörer har möjlighet att lämna anbud på laddstationer i dessa områden.

Ett område där laddinfrastrukturen varit eftersatt är Gällivare i Norrbotten där KWatt AB nu har fått stöd för att bygga fyra snabbladdare på 320 kW.

– Vi hör och pratar med många elbilsägare om utmaningarna med att färdas i norra Norrbotten och har konstaterat att Gällivare är ett bra nav för en laddpaus. Det finns många mindre orter och byar runt om, samtidigt som det är en central placering för elbilsägare som reser från norra Norge till svenska kusten. Stödet möjliggör en stor investering i förhållande till möjlig avkastning i dagsläget. Laddinfrastrukturen behövs för att en övergång från fossilfria bilar ska kunna vara möjlig, säger Jens Andersson på KWatt AB.

OK Q8 i Kungälv är en annan laddoperatör som fått stöd för att bygga snabbladdare för tunga fordon i Kungälv.

– En bred publik laddinfrastruktur är nödvändig för omställningen till elektrifiering inom transportsektorn och en mer hållbar framtid. Stödet från Klimatklivet möjliggör en snabb etablering i den viktiga knutpunkt som Kungälv utgör, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OK Q8.

Kontakt

Isak Öhrlund, handläggare Klimatklivet, 010-698 17 80, isak.ohrlund@naturvardsverket.se   

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, betong och textil.

För 2022 är anslaget för Klimatklivet 2,8 miljarder kronor. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel.

Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 10,2 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 24,4 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.

Nästa utlysning för anbud på publik laddinfrastruktur är 26 september–7 oktober.

Läs mer om Klimatklivet