Ny IPCC-rapport viktig kunskapskälla om klimatet

Idag publicerar IPCC en ny rapport med en omfattande kunskapssammanställning om klimatförändringarna. I rapporten fastslås bland annat att omfattningen på de förändringar i klimatsystemet som kan observeras idag saknar motstycke de senaste tusen, eller till och med hundratusentals åren.

Rapporten med namnet Den naturvetenskapliga grunden (Climate Change 2021: The Physical Science Basis) är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapliga artiklar. Rapporten är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, AR6.

- Klimatvetenskapen är komplicerad och det publiceras hela tiden stora mängder forskning kring klimatet. Att få all denna kunskap sammanfattad, och att få en sammanvägd bedömning i olika frågor är av oerhört stort värde, säger Pelle Boberg, klimatanalytiker på Naturvårdsverket. 

Länk till rapporten på IPCC:s webbplats (på engelska)

Om rapporten på SMHI:s webbplats, inklusive länk till den svenska presskonferensen

Huvudbudskapen på svenska på SMHI:s webbplats

Om IPCC

IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change - är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. Detta görs bland annat i form av rapporter med hjälp av underlag från tusentals forskare och experter världen över.

Mer information

Kontakt

Pelle Boberg, klimatanalytiker, e-post pelle.boberg@naturvardsverket.se

Stina Jansson, klimatanalytiker, e-post stina.jansson@naturvardsverket.se