Naturvårdsverkets IT-system ligger nere

2022-10-06 NYHET Samtliga IT-system på Naturvårdsverket har stängts ner på grund av dataintrång. Det innebär att e-post och vissa e-tjänster ligger nere. Det går att kontakta vår kundtjänst men servicen är begränsad. Prognosen är att IT-systemen öppnar succesivt med start på måndag.

Nyheten uppdaterad 14 okt kl. 15.50.

Naturvårdsverket har fattat beslut om att öppna IT-systemen igen med start på måndag 17 oktober. Beslutet baseras på en riskanalys där behovet av att komma i gång igen har vägts mot eventuella kvarstående risker. Säkerhetsåtgärder har genomförts som gör det möjligt att öppna IT-systemen.

Om du behöver komma i kontakt med myndigheten innan IT-systemen kommer i gång kan du antingen ringa vår kundtjänst, någon av dina kontakter på deras direktnummer eller försöka nå oss senare. Kundtjänst har just nu begränsad service.

Även webbplatserna sverigesnationalparker.se, sverigesmiljömål.se, lavinprognoser.se och fjällsäkerhetsrådet.se beräknas komma i gång under vecka 42.

Om dataintrånget

Myndigheten stängde ner IT-systemen 5 oktober efter att intrånget upptäcktes för att skydda informationen. Vi vet att en stor mängd information har kopierats från Naturvårdsverkets IT-system och undersökning pågår om vilken information det rör sig om. Analysarbetet har hittills visat att ingen information har raderats eller förvanskats.

Det mesta av den information som myndigheten har är öppen information. Det finns också sådant som omfattas av sekretess. Det kan till exempel handla om information som företag rapporterar till oss om farligt avfall och utsläpp eller om uppgifter i Jägarregistret. Det går i dagsläget inte att utesluta att också sådan information omfattas av dataintrånget och analysarbetet fortsätter.

En polisanmälan är gjord och en förundersökning pågår. Under pågående förundersökning gäller så kallad förundersökningssekretess vilket innebär att Naturvårdsverket inte kan lämna ut ytterligare uppgifter om själva dataintrånget.