Naturvårdsverket blir beredskapsmyndighet 1 oktober

2022-09-30 NYHET I maj beslutade regeringen om en ny struktur för krisberedskap och civilt försvar, där 60 myndigheter utsågs till beredskapsmyndigheter. Naturvårdsverket är en av dem och blir 1 oktober beredskapsmyndighet med fokus på bland annat avlopp och avfall.

– I rollen som beredskapsmyndighet ska Naturvårdsverket utveckla en god förmåga att hantera fredstida kriser och genomföra våra uppgifter vid höjd beredskap, ytterst ett läge av krig. Naturvårdsverket ska också verka för att de övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner och företag med flera som är berörda utvecklar sin förmåga i dessa avseenden, säger Maria Lundström, säkerhetschef på Naturvårdsverket 

Det är i första hand Naturvårdsverkets ansvar för avlopps- och avfallsfrågor som anses samhällsviktigt. Rollen som beredskapsmyndighet är dock bredare än så, och kan exempelvis innefatta uppgifter i rollen som expertmyndighet inom miljöområdet.

I den nya strukturen ingår de flesta beredskapsmyndigheter i olika sektorer. Naturvårdsverket ingår i sektorn Livsmedelsförsörjning och rent dricksvatten, tillsammans med Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna.

Utöver att samverka inom denna sektor krävs en hel del annan samverkan i syfte att stärka förmågan vid kris och krig, med övriga beredskapsmyndigheter inklusive MSB, Försvarsmakten, kommuner och regioner med flera. Vad gäller avlopps- och avfallshanteringen är de privata aktörerna därtill centrala samverkanspartners i arbetet med att stärka robustheten. Inom dessa områden har Naturvårdsverket redan idag en väletablerad samverkan i flera delar, som sannolikt kommer vara av stort värde framåt. 

Kontakt

Maria Lundström, säkerhetschef säkerhetsenheten, 010-698 12 38, maria.lundstrom@naturvardsverket.se