Möjligheter till bidrag för att stärka vandringsleder under 2023

2022-11-18 NYHET Nu kan de aktörer som vill påbörja eller fortsätta arbetet med att stärka vandringsleder återigen söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 9 januari 2023 för att få ta del av de medel vi fördelar under 2023.

För att kunna ta del av bidraget behöver din organisation ta ansvar för att samordna arbetet med vandringsleder i större geografisk omfattning och/eller tematisk omfattning. Det kan alltså vara en organisation som redan finns eller en organisation som skapas för att samordna arbetet med regionens vandringsleder.

Medlen kan till exempel gå till personalkostnader där syftet med personers arbetsuppgifter är att utveckla ett nätverk eller samordna och organisera arbetet med leder.

Under förutsättning att medel finns tillgängliga under 2023 fortsätter Naturvårdsverket att fördela medel för att stärka eller skapa organisationer för förvaltning av vandringsleder där staten inte är huvudman.

Läs mer om bidraget:
Organisering av vandringsleder (naturvardsverket.se)

Kontakt

Lisa Diehl, handläggare på Friluftslivsenheten
010-698 12 78, lisa.diehl@naturvardsverket.se

Mikael Proos, handläggare på Friluftslivsenheten
010-698 14 21, mikael.proos@naturvardsverket.se