Miljöbalksdagarna 20 och 21 september

2022-09-15 PRESSINBJUDAN Välkommen till den återkommande konferensen Miljöbalksdagarna.

Miljöbalken är på många sätt vårt viktigaste verktyg i miljöarbetet.  Grön omställning, klimatförändringen och försämringen för många djur- och växtarter ställer stora krav på de som ska tillämpa miljöbalken i sina olika organisationer och i olika roller. 

Några programpunkter från konferensen:

Vilket stöd ger miljöbalken i att styra nya industriprojekt mot hållbar utveckling och vilka är utmaningarna?
Det är bråttom att ställa om.  Miljöbalken ska både ta hänsyn till miljön och säkerställa
en demokratisk process så att lösningarna blir bra för de som bor på platsen. En tidig dialog mellan olika aktörer skapar förutsättningar för en effektiv miljöprövning av omställningsprojekt på platsens villkor. 

Hur kan vi tillsammans minska den illegala hanteringen av avfall?
Illegala sopberg och avfall som illegalt skickas i väg från Sverige. För att motverka att organiserad kriminalitet blir allt bättre på att tjäna och tvätta pengar genom illegal avfallshantering behöver samhället gemensamt inventera sina möjligheter att begränsa och stoppa detta. En utvecklad samverkan mellan myndigheter, och även med seriösa branschaktörer inom avfallsområdet, är central för att lyckas med detta!

Trycket på utbyggnad av förnybar energi accelereras i och med kriget i Ukraina – vad innebär ”Repower EU” och hur kan lärdomarna från arbetet med den Sveriges vindkraftstrategi och annat planarbete komma till användning i detta nya läge?
I ”Repower EU” föreslås EU-länderna ringa in lämpliga områden för utbyggnad av förnybar energi för att påskynda tillståndsprocesser. Vad krävs av planeringsprocessen för att få till en omställning anpassad efter svenska behov och förhållanden?

Tid: 20 och 21september, 9.00 – 16.30 respektive 9.00 – 16.00.
Plats: Skansen och Lilla Cirkus i Stockholm

Anmälan: senast 19 september klockan 11 till: anneli.nivren@naturvardsverket.se

Välkommen!

Kontakt

Anna Emmelin, projektledare för konferensen, 010-698 17 17, anna.emmelin@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se