Markbyte inför bildandet av nationalpark i Nämdöskärgården

2021-06-17 PRESSMEDDELANDE Naturvårdsverket och Skärgårdsstiftelsen har idag kommit överens om ett markbyte i Långviksskär naturreservat som innebär ett viktigt steg i processen att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården.

Långviksskär naturreservat ägs av Skärgårdsstiftelsen till åtta niondelar. Naturvårdsverket och Skärgårdsstiftelsen har nu kommit överens om ett markbyte. Naturvårdsverket tar över de åtta niondelarna, medan Skärgårdsstiftelsen istället blir fastighetsägare inom Fjärdlång naturreservat.

I en nationalpark måste staten äga marken och vattnet. I arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården är markförvärv en viktig del. Idag äger staten genom Naturvårdsverket Bullerö naturreservat, men övriga delar av den planerade parken behöver förvärvas.

− Vi är nöjda över att ha kommit överens om markbytet. Detta är en viktig förutsättning i arbetet med att bilda nationalpark, säger Maria Tiricke, chef Fastighetsenheten på Naturvårdsverket.

– Vi på Skärgårdsstiftelsen är mycket glada över att kunna bidra till att nationalparken i Nämdöskärgården blir verklighet. Som stor markägare av andra närliggande områden kan vi se att nationalparken kommer att ge skärgården ytterligare skjuts framåt som destination. Att vara en del av den utvecklingen är något vi ser fram emot, säger Skärgårdsstiftelsens Vd Anna Waxin.

Naturvårdsverket arbetar i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm, Värmdö kommun samt Havs- och vattenmyndigheten med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Arbetet kommer att pågå under lång tid och den slutliga geografiska avgränsningen avgörs först när regeringen beslutar om inrättandet. En förutsättning är dock att mark och vatten som ingår i parken ägs av staten.

Läs mer

Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Maria Tiricke, chef Fastighetsenheten
010-698 10 24
maria.tiricke@naturvardsverket.se

Andreas Andersson, handläggare Fastighetsenheten
010-698 14 40
andreas.andersson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef
010-698 13 00, 070-206 37 27
anneli.nivren@naturvardsverket.se