Många nya regeringsuppdrag om skogen

2022-06-27 NYHET Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har fått ett stort antal regeringsuppdrag som rör skogen. Nu förbereder sig de båda myndigheterna för att tillsammans genomföra uppdragen i dialog med skogsaktörer och andra berörda aktörer.

Regeringsuppdragen utgår från propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund (prop. 2021/22:58). Många av uppdragen har Naturvårdsverket fått tillsammans med Skogsstyrelsen och ibland med andra myndigheter. Planeringen av uppdragen sker gemensamt. 

Vi ser att dialog med många berörda aktörer kommer att bli en viktig del av arbetet. Myndigheterna planerar att så långt möjligt samordna dialogerna kring de olika uppdragen för att underlätta för organisationer att delta. Vi återkommer till berörda aktörer i september. 

Läs mer

Kontakt

Liselott Eriksson, skogsstrateg, Naturvårdsverket, 010-698 13 44, liselott.eriksson@naturvardsverket.se 

Sanna Black-Samuelsson, utredare Skogsstyrelsen, 018-27 88 23, sanna.black-samuelsson@skogsstyrelsen.se