Klimatklivet vill se fler branscher göra mer klimatnytta

2022-02-08 PRESSMEDDELANDE Mellan den 10 februari och 28 februari finns det återigen möjlighet att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatutsläppen. Under 2022 kan Klimatklivet bevilja upp emot fem miljarder kronor i stöd för en grön omställning.

Tillsammans med näringslivet har Klimatklivet investerat mycket i fossilfria alternativ som biogas, laddinfrastruktur och elektrifiering, biobränslen inom jordbruket samt i cirkulära lösningar som till exempel återvinning. Nu uppmuntrar Naturvårdsverket till ansökningar inom fler områden där det finns stor potential att minska klimatutsläppen.

-  Vi vill fortsätta stödja beprövade åtgärder med dokumenterat bra klimatnytta. Samtidigt vill vi bana väg för nya innovativa tekniklösningar hos företagen som kan minska klimatutsläppen inom fler områden och i fler branscher. I år har vi särskilt goda förutsättningar för att stötta sådana investeringar, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har identifierat ett antal branscher och områden som kan uppnå betydande klimatvinster genom att investera i nya lösningar:

Spillvärme – det finns stor potential i att nyttja spillvärmen från exempelvis industrier och datorhallar.

Cirkulära flöden – nya anläggningar för till exempel återvinning av plast och textil eller produktion av grön betong.

Jordbruket – fossila bränslen kan ersättas med biobränslen eller el.

Biokol – produktion samt användning som värmekälla, för jordförbättring eller som kolsänka minskar utsläppen i flera led.

Elektrifiering – ger viktig omställning inom transportsektorn där sjöfarten och flyget, som har kommit in i Klimatklivet på senare år, har ytterligare potential.

Biogas - produktion, tankstationer, fordon och konvertering från fossila bränslen inom industrin.

Vätgas – har potential att ställa om industrin och transportsektorn. Produktion och infrastruktur för grön vätgas har redan fått investeringsstöd från Klimatklivet.

Hållbara biodrivmedel och elektrobränslen – investeringar i produktion för att ersätta fossila bränslen i transportsektorn.

Energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen hos små och medelstora industriföretag.

Sista ansökningsperioden i år är i september

I år är det tre ansökningsperioder för Klimatklivet och den sista ligger redan i september, så de som planerar att söka ska inte vänta för länge. 

·         Ansökningsperiod 1: 10 februari–28 februari

·         Ansökningsperiod 2: 3 maj–18 maj

·         Ansökningsperiod 3: 23 augusti–8 september

Företag, organisationer och kommuner kan söka och ansökan görs hos Länsstyrelsen.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 8 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. 

Klimatklivet - stöd till klimatinvesteringar

Exempel på åtgärder som beviljats stöd

Kontakt

Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivets industrienhet, 010-698 16 51, CarlMikael.Strauss@Naturvardsverket.se

Nanna Wikholm, chef Klimatklivets transportenhet, 010-698 14 02, Nanna.Wikholm@naturvardsverket.se