Klimatklivet ökar takten i utbyggnaden av Sveriges biogasproduktion

2022-01-25 PRESSMEDDELANDE Ny och utökad biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2021. Av de 2,8 miljarder kronor som Klimatklivet totalt beviljade 2021 har så mycket som en miljard gått till investeringar i olika typer av biogasanläggningar.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet gett stöd till nya investeringar som ökar svensk biogasproduktion med 1,5 TWh, vilket motsvarar 60 procent av dagens produktion på 2,2 TWh. Totalt har 66 produktionsanläggningar över hela landet fått investeringsstöd varav 22 det senaste året.

-  Vi ser ett stort kliv för biogasen i Klimatklivet 2021. Det är särskilt roligt att både små och stora företag vill investera i biogas från gödsel. Stora klimatnyttor kan uppstå när ett hållbart biobränsle produceras samtidigt som metanutsläpp från gödsel minskar, säger Nanna Wikholm, chef för Klimatklivets transportenhet.

Exempel bland de nya åtgärderna är rötning av slam i Filipstad, effektiviseringar för att få ut mer biogas i Boden och flera större och mindre anläggningar för rötning av gödsel i Skåne och Kalmar.

Fler konverteringar från fossil gas till biogas

En stor del av biogasen går till att ställa om transportsektorn men även andra sektorer börjar synas i statistiken. Klimatklivet har under året beviljat flera konverteringar från fossil gas till biogas inom industrin. Boråstapeter och Källbergs Industri AB, tillsammans med FordonsGas Sverige AB, är exempel på industriföretag som fått stöd för att konvertera sina verksamheter.

-  Biogas har en stor potential att bidra till omställning för flera sektorer, inte minst för industrin. Energikonverteringar är ofta ekonomiskt bra investeringar på lång sikt, men inte alltid på kort sikt. Med Klimatklivet kan en sådan klimatinvestering ändå bli möjlig, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet.

Nu kan biogasanläggningar för elproduktion få stöd från Klimatklivet

I år har det öppnats ytterligare en möjlighet till klimatomställning med hjälp av biogas. De som vill investera i småskalig elproduktion från biogas kan nu söka stöd från Klimatklivet. Exempelvis kan lantbrukare söka stöd för att producera egen el från den gödsel gården genererar.

Klimatklivet utvidgas till att stödja biogasanläggningar för elproduktion (regeringen.se)

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 8 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Under 2022 finns totalt 2,7 miljarder att söka från Klimatklivet. Nästa ansökningsomgång är öppen 10–28 februari och ansökan görs hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivets industrienhet, 010-698 16 51, CarlMikael.Strauss@Naturvardsverket.se

Nanna Wikholm, chef Klimatklivets transportenhet, 010-698 14 02, Nanna.Wikholm@naturvardsverket.se