Elektrobränsle för flyg i kommersiell skala får stöd från Klimatklivet

Vattenfall får 145 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för att producera syntetiskt hållbart bränsle för flyg i kommersiell skala. En anläggning för koldioxidavskiljning ska fånga in upp till 200 000 ton CO2 per år som kommer kunna återanvändas för att tillverka flygbränsle.

– Flyget är ett område där det krävs insatser för att vi ska nå klimatmålen. En viktig del av den omställningen är nya hållbara flygbränslen. Här finns en potential för stora utsläppsminskningar, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet.

Vattenfalls planerade anläggning vid kraftvärmeverket i Uppsala ska avskilja koldioxid från rökgaser vid avfallsförbränning. Därefter ska koldioxiden trycksättas och omvandlas till flytande form för att kunna återanvändas till flygbränsle i en separat produktionsanläggning.

Koldioxidavskiljningen är en del av det större HySkies projektet där Vattenfall, SAS, Shell och Lanza Tech ingår. Hela anläggningen för produktion av elektrobränsle beräknas stå klar om fyra år. Den kommer då kunna producera mellan 60 000 – 80 000 ton hållbart flygbränsle per år. Vid full produktion skulle anläggningen kunna förse SAS med upp till 25 procent av bolagets globala behov av hållbart flygbränsle år 2030.

– Detta blir den första storskaliga anläggningen i världen för att producera hållbart fossilfritt flygbränsle. Stödet från Klimatklivet är mycket viktigt för oss när vi tillsammans med partners satsar på nya banbrytande innovationer, säger Jan Greisz, affärsutvecklingsansvarig vid Vattenfall.

Den här typen av projekt där man ställer om hela processer och jobbar med nya innovativa tekniker för att minska fossilberoendet är viktiga för klimatomställningen. Vi ser allt fler sådana ansökningar till Klimatklivet vilket är väldigt positivt, säger Samira Jabet, handläggare Klimatklivets industrienhet.

 För ytterligare information, kontakta:

 

Samira Jabet, handläggare, Klimatklivets industrienhet, 010-698 12 51, samira.jabet@naturvardsverket.se

Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivets industrienhet, 010-698 16 51, CarlMikael.Strauss@Naturvardsverket.se

Hanna Berggren, presskontakt, 010-698 13 00, hanna.berggren@naturvardsverket.se

 

 

 

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, ny typ av laddinfrastruktur för tunga transporter, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, betong och textil.

För 2022 är anslaget för Klimatklivet 2,8 miljarder kronor. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel. Ansökan är öppen 23 augusti–8 september.

Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 10,2 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 24,4 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.