Ny vägledning ska minska risken för att farliga ämnen återvinns

2022-12-01 NYHET Genom bättre vägledning hoppas Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket att fler företag ska använda mer återvunnet material på ett säkert sätt.

Vägledningen ska underlätta för företag att få koll på vilka regler som gäller för den som återvinner eller använder återvunnen råvara i tillverkningen av kemiska produkter eller varor. De två myndigheternas webbsidorna är utformade och sammanlänkade för att underlätta för återvinnare att hitta rätt information.

- Med den gemensamma webbvägledningen tror vi att det blir lättare att förstå vilken lagstiftningen som gäller, säger Elisabeth Österwall som är handläggare på Naturvårdsverket. 

Läs den gemensamma  nyheten på Kemikalieinspektionens webbplats

Till vägledningen

Kontakt

Elisabeth Österwall, handläggare, Elisabeth.osterwall@naturvardsverket.se, tel.010-698 12 19