Cirkulär process gör biokol av slam med stöd av Klimatklivet

2021-12-10 NYHET Mewab AB som förädlar restprodukter från industrin får 54,6 miljoner kronor från Klimatklivet, för att producera biokol som ska ersätta torv i jordprodukter. Mewab ska också införa en komposteringsmetod som minskar utsläppen av metangas. Sammantaget beräknas åtgärderna minska utsläppen med 5 500 ton koldioxidekvivalenter per år.

Fördelarna med att använda biokol i jordprodukter är att det binder koldioxid under en längre tid och fungerar som en näringsreserv när det används som jordförbättring i jordbruket eller i parker, grönområden och trädgårdar. Dessutom minskar användningen av torv som annars ger utsläpp av växthusgaser.  

-  Det här är ett utmärkt exempel på hur kretsloppstänkande och klimatnytta går hand i hand. Istället för att industrislammet eldas upp eller hamnar på deponi så blir det biokol som binder koldioxid och förbättrar egenskaperna i jordförbättringsprodukter, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet.

Mewab, som är verksamt i Karlstad, tar idag emot 46 000 ton biomassa i form av slam från pappersindustrin i Värmland samt avloppsslam för att producera kompostmaterial. Med stöd av Klimatklivet ska de producera biokol av 20 000 ton av slammet och resten ska komposteras med en metod som förväntas minska utsläppen av metangas med 90%.

Korta fakta om Klimatklivet

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 8 miljarder kronor till företag, organisationer och myndigheter som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Den största andelen, 77 procent, har gått till företag. De åtgärder som hittills fått stöd av Klimatklivet förväntas bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på minst 1,5 miljoner ton. 

Kontakt