Beslut om licensjakt och skyddsjakt på säl

2022-04-19 NYHET Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på knubbsäl samt gråsäl och tillåter skyddsjakt på vikare under 2022 och början av 2023. Licensjakten och skyddsjakten syftar i huvudsak till att förebygga och förhindra de skador som säl kan orsaka på fiskeredskap och fångsten i redskapen.

Licensjaktens huvudsyfte är att förekomma och förhindra de skador som gråsäl och knubbsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst generellt. 1 februari 2022 möjliggjordes licensjakt på knubbsäl genom en ändring i jaktförordningen. Detta beslut är det första någonsin i Sverige. Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet.  

-      Licensjakt och skyddsjakt är två viktiga verktyg inom viltförvaltningen. Nu har vi för första gången beslutat om licensjakt på både gråsäl och knubbsäl. Detta betyder att jakten kan bedrivas över större områden under en lång tid säger Hanna Ek, biträdande enhetschef på Naturvårdsverket.  

Totalt får 730 knubbsälar fällas i den kommande licensjakten. Det är 500 i Västra Götaland, 200 i Halland och 30 stycken i delar av Skåne.  

Sedan 2020 har Naturvårdsverket beslutat om licensjakt på gråsäl. Totalt får 2000 gråsälar fällas med stöd av gällande beslut i samtliga län som har kust mot Östersjön.

Samtliga jakttider för sälarterna har justerats från föregående år. Tiden för licensjakt på knubbsäl och gråsäl har ett uppehåll som tar hänsyn till sälarnas pälsbyte, som är en känslig period för sälarna. Pälsbytesperioden är även den tid som sälarna inventeras. Jakt på gråsäl och vikare avslutas 15 januari med avseende för deras kutningsperiod.  

Till skillnad mot knubbsäl och gråsäl kan Naturvårdsverket endast fatta beslut om skyddsjakt på vikare, inte licensjakt.

- Skyddsjakten är mer riktad mot skadegörande individer och behövs för att förhindra skador som sälen orsakar. Till skillnad mot licensjakten får skyddsjakten bara ske inom 200 meter från vissa platser. Exempelvis där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen säger Hanna Ek, biträdande enhetschef på Naturvårdsverket. 

Totalt 400 vikare kan fällas i den beslutade skyddsjakten.

Innan jakt ska Naturvårdsverket kontaktas

Fällda sälar ska bärgas när det är möjligt och i vissa fall ska provtagning ske. Syftet med provtagningen är bland annat att övervaka sälarnas hälsa och fortplantning. Före jakten ska jägaren kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst eller besöka webbplatsen för att få information om provtagning och om antalet sälar som fortfarande får fällas. När en säl fällts ska jägaren meddela detta till Naturvårdsverket senast följande vardag.

Beslutade jakttider  

Följande jaktperioder gäller för respektive art:

Licensjakt knubbsäl 

  • 20 april – 20 maj 2022
  • 1 september 2022 – 19 april 2023

Licensjakt gråsäl: 

  • 20 april 2022 – 20 maj 2022
  • 6 juni 2022 – 15 januari 2023

Skyddsjakt vikare:

  • 1 maj 2022 – 15 januari 2023

Beslut om licensjakt och skyddsjakt 

Kontakt

Christine Aminoff, handläggare vid viltförvaltningsenheten, 010-698 18 15, christine.aminoff@naturvardsverket.se 

Hanna Ek, biträdande enhetschef för viltförvaltningsenheten, 010-698 10 696, hanna.ek@naturvardsverket.se