Användningen av plastbärkassar har minskat med 75 procent – skatten har fått stort genomslag

2022-05-13 NYHET Årsförbrukningen i Sverige för typen av plastbärkassar som mat vanligtvis bärs hem i var 14 kassar per person under 2021. Målet inom EU är att minska just denna typ av plastkassar till 40 stycken år 2025. Om vi lyckas hålla vår nuvarande nivå till 2025 innebär det att vi nått målet med råge.

Den 1 maj 2020 infördes en skatt på plastbärkassar och Naturvårdsverket konstaterar att detta styrmedel har haft stor påverkan på förbrukningen av plastbärkassar i Sverige. Flera aktörer i branschen noterade 2020 en ökning av försäljningen fram till att skatten trädde i kraft och därefter kunde en drastisk minskning ses som höll i sig resten av året och under 2021. 

Förbrukningen av plastbärkassar har sjunkit från 83 stycken/person år 2017 till 14 stycken/person år 2021. Målet inom EU är att senast år 2025 få ner förbrukningen till 40 stycken/person. Om vi lyckas hålla vår nuvarande nivå till 2025 innebär det att vi nått målet med råge.

Den 1 juni 2017 trädde förordningen om plastbärkassar i kraft. Alla butiker och restauranger har sedan dess haft som ansvar att informera om plastbärkassars miljöpåverkan och medverka till att förbrukningen ska minska. Alla som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige ska rapportera antalet avsedda för den svenska marknaden till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ger också stöd om hur informationen till konsumenterna kan gå till.

Kontakt

Åsa Stenmarck, samordnare plast, Resurseffektivitetsenheten, 010-698 10 98, asa.stenmarck@naturvardsverket.se 

Agnes Willén, samordnare avfallsstatistik, Miljö- och avfallsanalysenheten, 010-698 12 59, agnes.willen@naturvardsverket.se

Fakta och argument för minskad användning

Den bästa kassen är den som används flest gånger

Om vi använder en bärkasse flera gånger, oavsett material, bidrar vi till en hållbar och resurseffektiv användning och tär mindre på jordens resurser. Vilket material som ger minst miljöpåverkan är svårt att beräkna eftersom det beror på flera saker; vilket land som kassarna tillverkats i och vilka råvaror och energikällor som använts vid tillverkningen.

Släng sopor i tunnare påsar

Om du använder plastkassen att slänga sopor i, då är den tunnare sortens soppåsar som köps på rulle i butik det bästa alternativet. Dels kräver de inte lika mycket energi vid tillverkning som tjockare plastpåsar, dels ger de mindre avfall eftersom de är tunnare. Då kan du också använda den tjockare kassen igen, flera gånger. Bättre både för plånboken och för miljön.

Nedskräpning och mikroplaster

Plastbärkassar är en källa till nedskräpning och bidrar till spridningen av mikroplaster i naturen när de med tiden bryts ner i mindre bitar, mikroplast, som kan finnas kvar i hav och sjöar i hundratals år. Inte heller så kallade nedbrytbar eller komposterbar plast får slängas i naturen. 

Tänk på djuren

Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven.