Användningen av plastbärkassar har minskat med 26 procent – skattens påverkan är tydlig

2021-05-05 NYHET Årsförbrukningen i Sverige för den typ av plastbärkassar som vi bär hem mat i var 55 kassar per person under 2020. Målet inom EU är att minska just denna typ av plastbärkassar till 40 stycken år 2025. Nivån för 2020 gör att Sverige har målet inom räckhåll, även om mycket arbete återstår.

Den 1 maj 2020 infördes en skatt på plastbärkassar och Naturvårdsverket konstaterar att införandet av detta styrmedel har haft stor påverkan på förbrukningen av plastbärkassar i Sverige. Det har framkommit att flera aktörer i branschen noterade en ökning av försäljningen fram till att skatten trädde i kraft och därefter en drastisk minskning som höll i sig resten av året.

2017 låg förbrukningen på 83 plastbärkassar per person, 2019 förbrukade vi 74 plastbärkassar per person och under 2020 var siffran 55 plastbärkassar per person. Målet inom EU är att senast år 2025 få ner förbrukningen till 40 stycken per person. Det målet är inom räckhåll, men det återstår mycket jobb för att nå hela vägen fram.

Det var den 1 juni 2017 som förordningen om plastbärkassar trädde ikraft. Alla butiker och restauranger har sedan dess haft som ansvar att informera om plastbärkassars miljöpåverkan och medverka till att förbrukningen ska minska. Alla som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige ska rapportera antalet plastbärkassar avsedda för den svenska marknaden till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ger också stöd om hur informationen till konsumenterna kan gå till.

Plastbärkassar, statistik om Sveriges förbrukning

Revidering av statistik för plastbärkassar 2020

Fakta och argument för minskad användning

Den bästa kassen är den som används flest gånger

Om vi använder en bärkasse flera gånger, oavsett material, bidrar vi till en hållbar och resurseffektiv användning och tär mindre på jordens resurser. Vilket material som ger minst miljöpåverkan är svårt att beräkna eftersom det beror på flera saker; vilket land som kassarna tillverkats i och vilka råvaror och energikällor som använts vid tillverkningen.

Släng sopor i tunnare påsar

Om du använder plastkassen att slänga sopor i, då är den tunnare sortens soppåsar som köps på rulle i butik det bästa alternativet. Dels kräver de inte lika mycket energi vid tillverkning som tjockare plastpåsar, dels ger de mindre avfall eftersom de är tunnare. Då kan du också använda den tjockare kassen igen, flera gånger. Bättre både för plånboken och för miljön.

Nedskräpning och mikroplaster

Plastbärkassar är en källa till nedskräpning och bidrar till spridningen av mikroplaster i naturen när de med tiden bryts ner i mindre bitar, mikroplast, som kan finnas kvar i hav och sjöar i hundratals år. Inte heller biobaserad, nedbrytbar eller komposterbar plast får slängas i naturen.

Tänk på djuren

Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven.

Kontakt

Agnes Willén, handläggare, Miljögiftsenheten
010-698 12 59
agnes.willen@naturvardsverket.se

Emma Nord-Norén, handläggare, Återvinningsenheten
010-698 12 18
emma.nord-noren@naturvardsverket.se