460 vargar i Sverige i vintras

2022-06-01 NYHET Resultatet från inventeringsperioden 2021/22 visar att det finns cirka 460 vargar i Sverige. Det är en ökning från förra vintern då inventeringen visade cirka 395 vargar.

Vargstammen i Skandinavien baseras på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar, det vill säga revir med årsvalpar. Enligt den senaste inventeringen har stammen ökat jämfört med i fjol. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2022/22 beräknas till cirka 540 vargar, varav cirka 460 i Sverige. 

- Vinterns inventering visar på en ökning för tredje säsongen i rad både i Sverige och i Skandinavien som helhet. Däremot ligger inavelsgraden i princip på samma nivå som tidigare trots att antalet vargar blivit fler, säger Jens Andersson, tf chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket 

Även om den övergripande bilden av skandinaviska stammen visat en ökning de senaste tre åren så har ökningen varierat regionalt och lokalt mellan åren. Bland länen i mellersta Sverige var det framförallt Värmland som visade en ökning av antalet familjegrupper under den senaste vintern 2021/2022. Det totala antalet revir i Värmland ökade inte i samma omfattning. En hög andel av de revirmarkerande vargparen från i fjol fick valpar denna säsong och därmed var andelen par som inte fick valpar lägre. Spridningen till södra delen av Sverige fortsätter, och nu har valpar fötts även i Skånes och Jönköpings län.

- Tillförlitliga inventeringsmetoder är en grundförutsättning för en fungerande adaptiv förvaltning av varg. Antalet vargar påverkar på vilket sätt vargstammen förvaltas. Naturvårdsverket kan delegera rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelsen, om förutsättningarna för licensjakt är uppfyllda. Vi kommer inom kort meddela om länsstyrelsernas beslutanderätt avseende licensjakt på varg, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Fakta om varginventering

Inventering av varg pågår från 1 oktober till 31 mars. Vid inventeringar registrerar man familjegrupper, vargpar som hävdar revir samt föryngringar under inventeringsperioden. Övervakningen sker med hjälp av spårning på snö, viltkameror samt DNA-analyser från urin och spillning. Det totala antalet vargindivider i såväl revir som ensamma vandringsvargar beräknas därefter med hjälp av en omräkningsfaktor.

Mer information om resultaten från inventeringen av varg finns här:

Rapporten Inventering av varg vintern 2021-2022
Varg, population Skandinavien
Varg, inavel i Skandinavien

För ytterligare information, kontakta:

Jens Andersson, tillförordnad chef Viltanalysenheten, 010-698 12 00, jens.andersson@naturvardsverket.se 

Carl-Johan Lindström, chef Viltförvaltningsenheten, 010-698 15 75,
carl-johan.lindstrom@naturvardsverket.se