25 miljoner i bidrag till ideella miljöorganisationer

2022-04-01 NYHET Naturvårdsverket delar ut bidrag till ideella miljöorganisationer som bidrar till att uppfylla miljömålen. Nu är det klart vilka som får ta del av medlen 2022.

I juni 2022 står Sverige värd för Världsmiljödagen och FN-mötet Stockholm+50. I detta har det civila samhället en viktig roll när det gäller kunskapsspridning och kompetens om de frågor som står i fokus. Regeringen har därför förstärkt stödet till ideella miljöorganisationer med 5 miljoner kronor jämfört med 2021.

I år är det 33 organisationer som delar på 25 miljoner kronor. I enlighet med vårt regleringsbrev betalas 5 miljoner kronor ut till Håll Sverige Rent för arbete med att generera och förmedla kunskap som bidrar till minskad nedskräpning, och 5 miljoner kronor till AirClim för dess arbete med att skapa och förmedla kunskap i syfte att minska utsläppen av luftföroreningar, inklusive växthusgaser. Resterande medel fattar Naturvårdsverket beslut om.

- Det här året har flera organisationer sökt bidrag och vi ser att medlen bidrar till många olika områden inklusive några nya. De organisationer som får bidrag fokuserar på bland annat klimat, CSR, fågelskydd, utveckling av järnvägen mm. Vi betalar ut organisationsbidrag, generella bidrag som används till bland annat kostnader för kansli, administration eller anställda. Det ökade anslaget innebär att de flesta återkommande sökanden får mer i bidrag 2022 säger Tom Liffen, handläggare Kunskapssamordningsenheten.

Beslut om bidrag till ideella miljöorganisationer 2022 (pdf) 

Kontaktpersoner

Maria Ohlman, avdelningschef Hållbarhetsavdelningen – frågor rörande beslut om vilka organisationer som får bidrag.
Maria.Ohlman@Naturvardsverket.se, 010-698 15 22

Tom Liffen, handläggare Kunskapssamordningsenheten – övriga frågor om bidragen.
Tom.Liffen@Naturvardsverket.se, 010-698 13 09

Therésia Lindfors – frågor rörande ekonomi.
Theresia.Lindfors@naturvardsverket.se, 010-698 14 55