Utvecklad internationell rapportering om skyddad natur

2023-05-24 NYHET Naturvårdsverket har redovisat skyddade områden och andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder (OECM) till EEA för 2022.

Rapporteringen innebär att 3245 nya beslutade områden rapporterats till EEA. Det är en ökning med 63058 hektar jämfört med 2021. För samtliga ”nytillkomna” arealer redovisar vi exakta gränser i enlighet med instruktion från EEA. Rapporteringen följer även vår redovisning av regeringsuppdraget 2021. 

Förutom att nya skyddade områden tillkommit innebär rapporteringen en utvecklad rapportering av OECM-områden från storskogsbruket. Den sammanlagda arealen som rapporterats som OECM uppgår till 74 576 hektar varav 42 319 hektar är frivilliga avsättningar. Det utgör cirka 3% av totalarealen av frivilliga avsättningar.

Rapportering av OECM ingår i EU:s strategi för biologisk mångfald och möjliggör inkluderande av områden som är väsentliga för biologisk mångfald, men som har andra primära syften.

Hittills har SCA, Billerud/Bergvik skog öst, Fastighetsverket och Fortifikationsverket bidragit till rapporteringen. Om ytterligare aktörer från skogsbruket vill bidra med ett urval av sina områden förväntas rapporteringen utökas till 2024.

Skyddade områden i den internationella rapporteringen ingår även i SCB:s officiella statistik Skyddad Natur (scb.se)

Mer information

Kontaktperson

Olle Höjer, handläggare Områdesskyddsenheten
olle.hojer@naturvardsverket.se, 010-698 15 00