I Sverige slängdes det över en miljon ton livsmedel 2021

2023-02-02 NYHET Naturvårdsverkets senaste undersökning visar att vi fortfarande slänger för mycket mat. Över en miljon ton livsmedelsavfall slängs årligen. Dock syns en trend mot minskade mängder i hushållen som också står för den största andelen. Statistiken visar också att livsmedelsavfall från matbutiker minskade mellan 2020 och 2021.

Hushållens matsvinn fortsätter minska 

För hushåll där uppföljningen gjorts på samma vis under en längre tid syns i livsmedelsavfallsstatistiken en minskande trend även per person. Livsmedelsavfall innehåller både mat som skulle kunnat ätas som vi kallar matsvinn, och skal och annat som inte är tänkt att ätas. Matsvinnet är cirka 15 kg per år och person. Det är främst matsvinnet, som matrester eller överblivna produkter, som antas minska. 

- Minskade mängder livsmedelsavfall i hushållen visar att satsningar för att öka medvetenheten kring minskat matsvinn har haft effekt och att mindre mat faktisk slängs i hushållen, säger Christina Anderzén på Miljögift- och avfallsanalysenheten.

Livsmedelsavfall från butiker minskar

Statistiken visar att livsmedelavfall från matbutiker minskade mellan 2020 och 2021. Detta samtidigt som försäljningen av varor var oförändrad. Den varugrupp som utgör störst del av livsmedelsavfallet från matbutiker är frukt och grönt, vilket är en tredjedel av allt livsmedelsavfall från matbutikerna. Andra stora varugrupper som blir livsmedelsavfall är mejeri, som utgör 17 procent och bröd som utgör ca 15 procent av livsmedelsavfallet. Kött och chark utgör tillsammans ca 16 procent av livsmedelsavfallet från matbutiker.

Rapportering till EU och etappmål för minskat matsvinn

Uppgifter som sammanställs över uppkomna mängder livsmedelsavfall ska rapporteras till EU utifrån en gemensam definition. Uppgifterna används även i arbetet för att sätta ett EU-gemensamt mål för minskade mängder livsmedelsavfall. 

Nationellt har regeringen beslutat om två etappmål för minskat matsvinn i det svenska miljömålssystemet. För uppföljning av det ena etappmålet som mäts i uppkommen mängd livsmedelsavfall mellan 2020 och 2025, kommer de uppgifter som sammanställs för rapportering av livsmedelsavfall till EU användas. Det andra etappmålet är att livsmedelsförlusterna i produktionen ska minska så att mer kan bli mat. Matsvinn kan uppkomma i hela kedjan. Råvaror som kasseras på gården, och restprodukter från livsmedelsindustrin som blir foder, är inte livsmedelsavfall och ingår inte i livsmedelsavfallstatistiken. 

Mer att läsa om livsmedelsavfall, matavfall och matsvinn:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Anderzén, handläggare Miljögift- och avfallsanalysenheten, 010-698 14 24, christina.anderzen@naturvardsverket.se