Författningsändringar i samband med corona-pandemin

Regeringen har beslutat att det tillfälligt ska vara möjligt att genomföra ändringar i vissa tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter utan att söka tillstånd på nytt.

Regeringen har nu beslutat om förordningsändringar som innebär att det tillfälligt ska vara möjligt att genomföra ändringar i vissa tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter utan att söka tillstånd på nytt.

Regellättnaderna omfattar produktionen av

  • sjukvårdsmaterial,
  • medicinsk utrustning och andra produkter för att minska smittspridningen samt
  • krematorier,
  • timmerlagring och
  • fiskodlingar.

Besluten innebär att ändringar ska anmälas till tillsynsmyndigheten med syftet att få till en snabbare process än vid en tillståndsprövning.

För timmerlager gäller processlättnaden inte bara ändringar i befintliga lager utan också för nya lager.

Regellättnaderna för krematorier, produktion av sjukvårdsmaterial, medicinsk utrustning och andra produkter för att minska smittspridningen gäller till och med den 30 juni 2021.

För fiskodling gäller ändringarna till och med 31 december 2020 och för tillfällig timmerlagring gäller ändringarna till 31 mars 2021.

Naturvårdsverkets reviderade vägledningar

Mer information