Naturvårdsverket och coronaviruset

Coronaviruset får följder för till exempel tillsyn, provtagning, rapportering och bidrag. Här ger vi vägledning och information.

På Naturvårdsverket följer vi situationen med coronaviruset och agerar i enlighet med rekommendationer från andra myndigheter. Med anledning av coronaviruset har några vägledningar och information uppdaterats. Här är en sammanställning med länkar till det som är uppdaterat.

Reviderad vägledning med anledning av coronapandemin

Vägledning – lagringsytor timmer

Naturvårdsverket vägleder kring tidsbegränsade regler kring tillståndsprövningen för tillfälliga lagringsytor.

Tillfälliga lagringsytor för timmer

Fluorerade växthusgaser (f-gaser)

Det löpande arbete som certifierade kyltekniker, operatörer och tillsynsmyndigheter utför kan påverkas av coronaviruset. Det kan bland annat handla om sjukfrånvaro, reserestriktioner och inställda certifieringsprov.

Så påverkas arbetet med f-gaser av coronaviruset

Kontroll av avloppsreningsverk

Här finns information om hur tillsynsmyndigheterna ska hantera en situation där kontroll av avloppsreningsverk inte går att genomföra på grund av coronaviruset.

Kontroll av avloppsreningsverk: Information med anledning av coronaviruset

Övrigt

Tillfälliga författningsändring, sammanfattning
Studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök när vi har möjlighet, men har inte resurser att ta emot alla som vill besöka oss. I första hand prioriterar vi besök från departement och andra myndigheter, våra systermyndigheter och samarbetspartners i andra länder samt besök från universitet och forskarsamhället. I mån av tid tar vi även emot andra grupper. Kostnader så som resor till och från våra kontor finansieras av besöksgrupperna.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att göra studiebesök på Naturvårdsverket skickar du en intresseanmälan via vår e-postadress. Ange syftet med studiebesöket, önskat ämne för föredrag, gruppens storlek, önskat datum och kontaktperson. 

studiebesok@naturvardsverket.se

Inget generellt undantag från föreskrifter om jakt efter älg och kronhjort med anledning av covid-19 

Naturvårdsverket beslutade åren 2020 och 2021 att länsstyrelsen fick göra undantag från vissa bestämmelser i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2011:7) om jakt efter älg och kronhjort med anledning av smittspridningen av covid-19. Undantagen gällde att länsstyrelsen fick godkänna älgförvaltnings- och älgskötselplaner även i de fall då samråd inte kunnat genomföras i enlighet med föreskrifterna. Länsstyrelsen fick även godkänna en älgförvaltningsplan för en kortare period än tre år. Eftersom regeringen har avvecklat åtgärderna mot covid-19 gör Naturvårdsverket bedömningen att det inte finns skäl för att fortsatt besluta om generellt undantag från föreskrifterna.

Friluftslivet 

Kontakta oss

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst som kan hjälpa dig vidare.

E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 00