Naturvårdsverket och coronaviruset

Coronaviruset får följder för till exempel tillsyn, provtagning, rapportering och bidrag. Här ger vi vägledning och information.

På Naturvårdsverket följer vi situationen med coronaviruset och agerar i enlighet med rekommendationer från andra myndigheter. Med anledning av coronaviruset har några vägledningar och information uppdaterats. Här är en sammanställning med länkar till det som är uppdaterat.

Reviderad vägledning med anledning av coronapandemin

Krematorieverksamhet

Vägledning om den tillfälliga förordningsändringen och vad som gäller vid ändring av krematorieverksamhet.

Tillfälliga undantag från tillståndsplikt för ändring av krematorieverksamhet

Vägledning – lagringsytor timmer

Naturvårdsverket vägleder kring tidsbegränsade regler kring tillståndsprövningen för tillfälliga lagringsytor.

Tillfälliga lagringsytor för timmer

Vägledning om tillverkning av desinfektionsmedel

Handsprit omfattas av olika regler. Här sammanfattar vi var information hittas samt ger viss vägledning inom Naturvårdsverkets vägledningsområde.

Vägledning om tillverkning av desinfektionsmedel

Avfallshantering

Vägledning om avfallsklassificering gällande smittförande avfall, anteckningsskyldighet och transporter rörande detta avfall samt hantering av hushållsavfall.

Avfallshantering kopplat till Coronavirus

Tillsyn enligt miljöbalken

Frågor och svar om tillsyn enligt miljöbalken med anledning av coronaviruset.

Allmänna tillsynsfrågor med anledning av coronaviruset

Gränsöverskridande avfallstransporter

Naturvårdsverket har tagit fram tillfälliga och ändrade rutiner för att säkerställa effektiv ärendehantering och praktiska lösningar kring gränsöverskridande avfallstransporter.

Gränsöverskridande avfallstransporter och coronaviruset

Fluorerade växthusgaser (f-gaser)

Det löpande arbete som certifierade kyltekniker, operatörer och tillsynsmyndigheter utför kan påverkas av coronaviruset. Det kan bland annat handla om sjukfrånvaro, reserestriktioner och inställda certifieringsprov.

Så påverkas arbetet med f-gaser av coronaviruset

Kontroll av avloppsreningsverk

Här finns information om hur tillsynsmyndigheterna ska hantera en situation där kontroll av avloppsreningsverk inte går att genomföra på grund av coronaviruset.

Kontroll av avloppsreningsverk: Information med anledning av coronaviruset

Miljörapportering

Naturvårdsverket har bedömt att sjukdomen covid-19 kan utgöra skäl för att bevilja anstånd gällande miljörapporteringen.

Vägledning för miljörapportering med anledning av coronaviruset

Övrigt

Tillfälliga författningsändring, sammanfattning

Studiebesök

På grund av coronaviruset tar vi för närvarande inte emot besöksgrupper till våra kontor. 

Förvaltning av älg

Friluftslivet 

Kontakta oss

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst som kan hjälpa dig vidare.

E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 00