Välkommen till Miljöbalksdagarna

Tjej med surfingbräda står på en stenig strand

Välkommen till Skansen i Stockholm och Miljöbalksdagarna 20 – 21 september. Jag ser fram emot två dagar tillsammans med alla er som arbetar med miljöbalken som verktyg. Vi möts för gemensamma samtal, föreläsningar, workshops och frågestunder.

Det har hänt mycket sedan senast vi sågs på Miljöbalksdagarna. Flera uppmärksammade avgöranden från EU-domstolen och svenska domstolar har kommit på miljörättens område och flera utredningar har tillsatts och i september levererat betänkanden. Det är till exempel Artskyddsutredningen, Klimaträttsutredningen och Miljöprövningsutredningen. Ny praxis börjar också utkristallisera sig för de lagändringar i miljöbalken som införts de senaste åren. 

Samspelet mellan klimat, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi är centralt för ett framgångsrikt arbete för Sveriges miljömål och Agenda 2030. Komplexiteten och hastigheten i omställningsarbetet för ett hållbart samhälle ökar och det innebär nya utmaningar för oss som ska tillämpa miljöbalken i våra olika organisationer och i våra olika roller. 

Vi ser hur mycket det kräver av planering, välgrundade beslutsunderlag, en förmåga att agera i tid, ställa tydliga krav och våga testa nya lösningar.   

Miljöbalksdagarna syftar till att ge dig såväl en god överblick över den senaste utvecklingen på miljöbalksområdet som konkreta redskap för att kunna göra ett bra arbete – oavsett om du jobbar lokalt, regionalt eller nationellt.

Den övergripande gemensamma frågan är hur vi kan bidra till att miljöbalken tillämpas så att den främjar en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Hjärtligt välkommen!

Kerstin Cederlöf, ställföreträdande generaldirektör, Naturvårdsverket
Kerstin Cederlöf
Ställföreträdande generaldirektör, Naturvårdsverket

Anmälan

Välkommen att anmäla ditt deltagande till Miljöbalksdagarna som i år arrangeras på Skansen den 20 – 21 september.

Till anmälan

Program

Första dagen startar i plenum med de gemensamma nationella utmaningarna för miljöbalksarbetet 2022, samt viktiga frågor att ta med in i konferensen. Dagen avslutas med hur arbetet på regional nivå kan se ut; hur kan miljöbalken och miljöpolitiken omsättas i handling och skapa hälsosamma livsmiljöer på regional nivå . Mitt på dagen finns valbara parallella pass.

Dag två är upplagd på samma sätt med start i gemensamma utmaningar, parallella valbara pass och gemensam avslutning. Denna gången landar vi dock i ett samtal om hur nationell, regional och lokal nivå på miljöbalksarbetet behöver samspela i arbetet med samhällsomställning som ”tillförsäkrar nuvarande och kommande generationer hälsosam och god miljö”.

Konferensen har fyra frågeområden i fokus. De går som spår genom programmet som du kan följa om du vill fördjupa dig på områdena. Läs mer om frågeområdena längre ned på sidan.

Program 20-21 september

Här kan du ta del av programmet för Miljöbalksdagarnas båda dagar.

Frågeområden i fokus

Praktiskt om konferensen

Vi möts på Skansen i Stockholm under två dagar, den 20 och 21 september klockan 9.00 – 16.00. Den 20 sep har vi ett kvällsevenemang med mat på Skansen.

Förutom samtal och föreläsningar blir det workshops och frågestunder. Du får möjlighet att knyta kontakter med andra som arbetar med miljöbalken från hela landet.

Innehåll

Vi startar upp konferensen tillsammans med korta anföranden som introducerar de fyra frågeområdena eller spåren som är i fokus för konferensen. Sedan går vi vidare till valbara pass. Du kan följa ett sådant spår under konferensen eller plocka pass från olika spår. 

Spåren under Miljöbalksdagarna:

  • Klimatfrågornas betydelse för övriga hållbarhetsutmaningar.
  • Cirkulär ekonomi och avfall 
  • Skydd av livsmiljöer och arter
  • Nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken

Tack alla ni som lämnat förslag på innehåll till Miljöbalksdagarna 2022. 

Mat och mingel

Den 20 september serverar kockarna på Skansen en specialkomponerad lunch som är inspirerad av gårdagens och morgondagens friska landskap.

Du har också möjlighet att delta i ett kvällsevenemang med mat, mingel och specialvisning av Skansenmiljöerna. (450 kr tillkommer för kvällsevenemanget). 

Anmälan för digitalt deltagande

Vissa delar av konferensen sänds digitalt. Glöm inte anmäla dig så att du får länk utskickad.

Avgift för deltagande

Konferensavgiften är 4000 kr (450 kr tillkommer för kvällsevenemanget). Sista anmälningsdag är 26 augusti.