Vad är på gång inom plastforskningen

Torsdagen den 29 september är du välkommen att ta del av resultaten från ett stort antal forskningsprojekt inom plastområdet.

Mellan klockan 13-17 kommer du som arbetar med plast på något sätt att få en inblick i vad som händer inom forskningen och vad som är på gång. 

Det är fullbokat för att vara med på plats men det finns gott om plats för att delta digitalt!

Dagen arrangeras av Vinnova, Svenskt vatten, Formas, Stiftelsen för strategisk forskning, RE:Source, Lighter, BioInnovation, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Här kan du se evenemanget online.

 

Preliminärt program

Vi kommer att ha fyra pass, indelade efter de effektområden vi använder oss av inom den nationella plastsamordningen.

Med reservation för ändringar.

Resurssmart användning

Unity - Erik Sundin, Linköpings Universitet
3D-printad kajak - Ting Yang, Rise
PulPac - Viktor Börjesson, PulPac
Mistra STEPS - Karl Holmberg, Lunds Universitet

Ökad materialåtervinning

BeKind - Sofia Klugman, IVL
Sluta cirkeln för industriell plast - Alexandra Almasi, IVL
Re:palletise - cirkulär ekonomi för lastpallar av plast - Martin Strååt, Novoplast
Ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin - Karin Lindqvist, Rise
Ökad cirkuläritet för flexibla barriärförpackningar - Karin Lindqvist, Rise

Minimerat läckage

Mikroplaster i ARV - Cecilia Bertholds, Käppala
Utveckling av analysmetoder för mikroplast för forskning och miljöövervakning - Martin Hassellöv, Göteborgs Universitet
Mikroplast i vattendrag - Brendan McKie, SLU
Textil och mikro - Anne-Charlotte Hanning, Rise

Råvara med minimal miljöbelastning

Biopitch och Testbädd Nordic - Robin Johansson, Stockholms fotbollsförbund
Re:Stick - Anders Holmkvist
100% biobaserad och bionedbrytbar airlaid nonwowen - Maria Wennman, OrganoClick
Framställning och cirkulation av PLA från skogsråvara - Marie-Louise Lagerstedt Eidrup, Chalmers Industriteknik
Detoxification and recycling of contaminated plastic waste streams with hydrothermal liquefaction (HTL)/solvolysis - Cecilia Mattson, Rise

 

Preliminär tidsplan

13.00 Start och inledning

13.05 Resurssmart användning
13.55 Ökad materialåtervinning

14.40 Fika

15.10 Minimerat läckage
16.00 Råvara med minimal miljöbelastning

16.50 Avslutning och tack och hej!