Hälsorelaterad miljöövervakning – jämlikhet och utvecklingsbehov inom miljöhälsa

Den 27 september är det dags för årets nationella HÄMI-möte inom den hälsorelaterade miljöövervakningen med fokus på jämlikhet och utvecklingsbehov inom miljöhälsa. Mötet anordnas i samverkan mellan Naturvårdsverket, Institutionen för Miljömedicin vid Karolinska institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin , Region Stockholm.

Målgrupp

Mötet riktar sig till dig som arbetar med miljöhälsa inom myndigheter, kommuner, länsstyrelser, universitet och andra verksamheter. 

Program

Ett preliminärt program finns på Karolinska institutets webbsida. Ett mer detaljerat program kommer läggas upp efterhand under våren 2022. 

Kontakt 

Karin Norström, Handläggare, Miljögiftsenheten, Naturvårdsverket. Karin.Norstrom@Naturvardsverket.se