Miljöbalksdagarna 2022

Välkommen till Skansen och Miljöbalksdagarna den 24-25 mars. Konferensen ska ge dig både god överblick över den senaste utvecklingen på miljöbalksområdet och redskap för att kunna göra ett bra arbete – såväl lokalt som globalt. Vissa delar av konferensen sänds digitalt. Observera att konferensen kan komma att flyttas framåt på grund av den ökade smittspridning av Coronavirus.

Naturvårdsverket planerar för en konferens där vi möts under två dagar på Skansen i Stockholm. Förutom samtal och föreläsningar blir det workshops och frågestunder. Du får möjlighet att knyta kontakter med andra som arbetar med miljöbalken från hela landet. Vissa delar av konferensen sänds digitalt.

På agendan

Ett hundratal personer har lämnat inspel till programplaneringen med frågor som är viktiga att diskutera. Utifrån inspelen pågår ett programarbete utifrån fyra delområden:

  • Att använda miljöbalken för att ställa högre krav, komma fortare fram i hållbarhetsarbetet samt att integrera klimatfrågorna med övriga stora utmaningar
  • Cirkulär ekonomi och avfallsfrågor
  • Skydd av arter och våra gemensamma livsmiljöer
  • Den nya nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken

Program

Programmet kommer att spegla hela miljöbalkskedjan och visa hur miljöbalken som helhet är tänkt att fungera som styrmedel för ett ekologiskt hållbart Agenda 2030-samhälle.

En första version av programmet publiceras när anmälan öppnar i mitten av januari.

Om Miljöbalksdagarna

Alla som jobbar med miljörätt behöver mötas, lära av varandra samt spana framåt. Konferensen Miljöbalksdagarna har varit ett forum för det sedan 2003. Konferensen riktar sig till dig som jobbar strategiskt och praktiskt med miljöbalken.

Anmälan

Anmälan öppnar i mitten av januari. Anmäl gärna ditt intresse så att du får ett mejl om när anmälan öppnar. Du kan också lämna ytterligare inspel till programplaneringen. (OBS, alla fält är valfria)

Jag vill få fortsatt information om Miljöbalksdagarna och godkänner att Naturvårdsverket sparar min e-postadress

Kontakt

Anna Emmelin, projektledare, Naturvårdsverket

Telefon: 010-698 17 17

Anna.Emmelin@Naturvardsverket.se