Webbinarium: Samverkan om hållbart nyttjande i odlingslandskapet

Naturvårdsverket och Jordbruksverket bjuder in till ett webbinarium om aktuella frågor i odlingslandskapet.

För att kunna bidra till ett hållbart nyttjande och bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet behöver vi samverka och jobba över gränserna mellan landsbygds-, naturvårds- och kulturmiljöfrågor. För att öka samverkan bjuder Jordbruksverket och Naturvårdsverket in till ett webbinarium där vi gemensamt informerar om och diskuterar aktuella frågor i odlingslandskapet.

Målgrupp

Handläggare som arbetar med naturvårds-, landsbygds- och kulturmiljöfrågor på länsstyrelsen. Även kommuner, organisationer och andra intresserade är välkomna.

Program

Program kommer senare.

Anmälan

Anmälningslänk kommer senare.

Kontakt

Marianne Wetterin, Naturvårdsverket
Marianne.Wetterin@naturvardsverket.se

Johan Wallander, Jordbruksverket
Johan.Wallander@jordbruksverket.se