Nätverk för PFAS

Syftet med nätverket och dess möten är framför allt att dela kunskap och erfarenheter, men också att försöka hitta lösningar för att komma till rätta med problemen kring PFAS och förhindra framtida problem.

Den stora spridningen av farliga högfluorerade ämnen (PFAS) i samhället, inte minst till dricksvattnet i flera kommuner över hela Sverige, är ett omfattande och komplext samhällsproblem där en lösning kräver en hög nivå av samverkan mellan ett stort antal olika aktörer. Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket startade därför 2014 ett öppet nätverk för alla som berörs av PFAS-problemet, vilket inkluderar myndigheter, forskare, länsstyrelser, kommuner och vattenproducenter. Sedan 2018 har också Naturvårdsverket deltagit som arrangör.

PFAS-nätverket håller möte två gånger per år för att utbyta kunskaper och erfarenheter om PFAS.

Kontaktpersoner för nätverket

Om du vill veta mer om nätverket kan du höra av dig till någon av kontaktpersonerna.

Jenny Ivarsson, Kemikalieinspektionen, mejla till: fornamn.efternamn@kemi.se

Bert-Ove Lund, Kemikalieinspektionen, mejla till: fornamn.efternamn@kemi.se

Emma Halldin-Ankarberg, Livsmedelsverket, mejla till: fornamn.efternamn@slv.se

Markus Klar, Naturvårdsverket, mejla till: fornamn.efternamn@naturvardsverket.se

Nätverksmöten

PFAS-nätverket håller möte två gånger per år för att utbyta kunskaper och erfarenheter om PFAS.

Den 17 november 2021 hölls det 15:e nätverksmötet om högfluorerade ämnen. 

Program
 • Welcome
 • How to take samples for PFAS analysis, Katrin Holmström, NIRAS
 • How linear and branched PFCAs are handled in the analysis of total PFAS, Jana Johansson, ACES, Stockholm University
 • Summary of a webinar organised by the Swedish Toxicological Council on the potential uptake of PFAS into plants from contaminated irrigation water or soil, Bert-Ove Lund, Swedish Chemicals Agency 
 • Summary of a survey to Swedish municipalities on the presence of PFAS in drinking and ‘raw’ water, Emelie Lindfeldt, Swedish Food Agency
 • Tolkning av uppmätta halter av PFAS i vatten och biota inom miljöövervakningen utifrån provningsjämförelser, Håkan Johansson, SGU
 • PFAS in the foodchain – an elevated risk? Patrick van Hees and Patrik Karlsson, Eurofins
 • Behövs kostråd på grund av PFAS? Sabina Litens Karlsson, följt av diskussion om bägge presentationerna
 • Uppdatering från svenska myndigheter 
 • Mötet avslutas
Presentationer
Titta på konferensen

Konferensen sändes på Youtube och du kan titta på den i efterhand. 

Möte i nationella PFAS-nätverket 17 november 2021 (Youtube)

Den 22 april 2021 hölls det 14:e nätverksmötet om högfluorerade ämnen.

Program
 • Välkommen
 • En avfallsanläggnings arbete med metoder för hantering av PFAS i lakvatten – fokus på kolbaserade adsorptionsmetoder. Anna Sorelius, NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB)
 • Sanering med SAFF-metoden (Surface active foam fractionation). Helena Hinrichsen, Envytech Solutions AB
 • Sanering med hjälp av ekologiska metoder. Niklas Cassel, CleanNature AB
 • Sanering med jonbytarteknologi. Jeffrey Lewis, ECT2 Sverige och Göteborgs Universitet
 • Studier av populationer exponerade för PFAS i Ronneby. Kristina Jakobsson, Göteborgs Universitet
 • Validering av TOP-metoden för kvantifiering av PreFAS i fluorfria släckskum. Tina Branting, Försvarets Materielverk (FMV), Håkan Johansson, Försvarsmakten och Andreas Woldegiorgis, Intersolia
 • Prevalidering av EOF-metoder för grundvatten, avloppsvatten och slam. Anna Kärrman, Örebro Universitet
 • Uppdatering från svenska myndigheter
 • Sammanfattning
Presentationer
Titta på konferensen

Konferensen sändes på Youtube och du kan titta på den i efterhand.

Möte i nationella PFAS-nätverket 22 april 2021 (Youtube)