Stor ökning av besök i nationalparker 2020

Totalt hade nationalparkerna drygt 3,1 miljoner besök 2020 – en ökning med över 300 000. Det stora bortfallet av utländska besökare på grund av pandemin kompenserades med god marginal av besökare inom Sverige.

 

farnebofjarden902x492.jpg

Färnebofjärdens nationalpark i Gävleborg hade dubbelt så många besökare 2020 som 2019 och stod därmed för den största procentuella ökningen av antal besök i alla nationalparker. Foto: Nils Ryrholm.

En orsak till ökningen är att coronapandemin under 2020 fått människor att semestra på hemmaplan och utforska svenska besöksmål, samtidigt som intresset för att vistas i naturen har ökat. De inhemska besöken har i flera nationalparker ersatt, och ibland överstigit, de internationella, som under normala år kan uppgå till mellan 10 och 60 procent av besöken i vissa parker.

Pandemin har bidragit till att många människor har upptäckt de positiva värdena med att vistas i naturen, inte minst märks en ökning av nya besökare, bland annat enligt en undersökning gjord inom forskningsprojektet Mistra Sport and Outdoors. 

Ungefärliga besökssiffror i Sveriges nationalparker

Naturvårdsverket började följa antalet besök i våra nationalparker 2012. Då besökte 2 200 000 personer en nationalpark.

besokare-diagram.svg

Stor skillnad mellan nationalparker

Skillnaderna är samtidigt stora mellan landets 30 nationalparker. 12 hade en ökning under 2020 medan sju hade färre besök och 11 hade samma siffror som förra året. Tyresta utanför Stockholm ökade allra mest, med 290 000 fler besök.

Färnebofjärden i Gävleborg hade näst störst ökning, 93 700 besök – det var lite mer än en fördubbling jämfört med 2019, och därmed den största procentuella ökningen. Nationalparker som hade färre besök än året innan var till exempel Gotska Sandön, Norra Kvill och Kosterhavet. Siffrorna är ungefärliga eftersom det är svårt att räkna det exakta antalet.  

Utmaningar med fler besökare

Den stora ökningen har i vissa nationalparker lett till trängsel, köer och brist på parkeringsplatser. Trots dessa utmaningar ser Naturvårdsverket och nationalparkerna ökningen som positiv, eftersom syftet inte bara är att skydda värdefulla och unika naturmiljöer, utan även att ge människor möjlighet att uppleva den finaste natur som finns i landet – från karga fjällmiljöer till kust och skärgård, barrskogar och lövskogar.  

Många besökare innebär ofta fler utmaningar och kräver att förvaltare också har strategier och åtgärder för att undvika skador och slitage på känsliga miljöer, och för att människor ska få en bra upplevelse. Det kan innebära styrning av besökare till lämpliga platser, att göra leder tillgängliga, eller informera om hur en besökare kan ta hänsyn till djur, natur och människa.

Utmaningarna handlar också om att lösa exempelvis skräphantering, parkeringsplatser och trängsel. Vi har alla ansvar för naturen och besökare behöver ta reda på vad som gäller i ett visst område och visa hänsyn så att nationalparkerna kan fortsätta fylla sitt syfte – att bidra till biologisk mångfald och samtidigt vara attraktiva besöksmål för naturturism och friluftsliv. 

Tips inför ett besök i en nationalpark eller ett naturreservat

Information finns på sverigesnationalparker.se eller aktuell länsstyrelses webbplats under rubriken Besöksmål. 

Länsstyrelsens webbplats
sverigesnationalparker.se

 

ny-saker.svg
  • Kolla upp området innan ditt besök. Då kan du få information om besökstrycket och kanske välja en annan tid eller dag för ditt besök för att undvika trängsel.  
  • Upptäck nya områden. Fundera på om du kan välja ett annat område än det som är allra populärast – ett bra tillfälle att upptäcka nya platser?  
  • Olika regler i olika områden. Kolla innan besöket upp vilka regler som gäller i det område du ska besöka. Skyddade områden kan ha speciella bestämmelser om till exempel eldning, tältning, hundar och cykling.  
  • Undvik en full parkering. Välj ett annat naturområde om bilparkeringen är full eller fundera på om du kan cykla eller promenera istället för att ta bilen. En överfull parkering kan både vara en trafikfara och få stora konsekvenser för räddningspersonal vid en nödsituation. 
  • Förbered dig på att kunna sitta utomhus. Det kan vara fullt i raststugan. 
  • Planera för hur du ska ta hand om ditt skräp. Ta med en påse för skräpet och ta med den hem. 

Hela paletten av Sveriges natur

Sveriges 30 nationalparker representerar tillsammans den fantastiska variation av naturmiljöer som finns i vårt långa land, från karga fjällområden till skärgård, barrskogar, lövskogar, våtmarker, kust och hav. I många nationalparker kan man göra mycket mer än att bara vandra eller se sig omkring – flera av dem erbjuder möjligheter till aktiviteter som paddling, cykling och skidåkning. 

Förutom naturupplevelser bidrar nationalparkerna till det lokala näringslivet då besökare reser, bor, äter eller gör andra aktiviteter i närområdet. Den kontinuerliga ökningen av besökare innebär att allt fler upplever nationalparkernas natur- och kulturvärden. Det kan i sin tur bidra till att öka förståelsen för varför det är viktigt att bevara och skydda värdefull natur. 

Nationalparkerna speglar olika landskapstyper i landet

naturtyper.svg

Upptäck dina nationalparker

Se vilka de är, hur du hittar dit, vad du kan göra och mycket, mycket mer. 

sverigesnationalparker.se