Partiklar och klimatpåverkande ämnen på Svalbard

Delprogrammet följer förändringar av klimatpåverkande ämnen och gaser, och vilka effekter detta kan ha för klimatet på jorden. Särskilt följs den nordliga delen av det norra halvklotet.

Delprogrammet har en station på Svalbard (Zeppelin i Ny Ålesund) som följer utvecklingen av koldioxid och partiklar. Mätningarna omfattar koldioxid, koloxid, metaller och partiklar (storleksfördelning, koncentration, ljusabsoption, elementsammansättning och jonsammansättning).

Data rapporteras till FN:s meteorologiska organisation, WMO, Global Atmospheric Watch projekt, World data centers for Greenhouse Gases (WDCGG) samt Aerosol (EBAS).

Utförare är Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet.

Delprogrammet följer upp miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.

Externa länkar
Delprogramsbeskrivning