Europeiskt program för human biomonitorering

Europeiskt samarbete främjar human biomonitorering för att stödja riskbedömningar och reglering av kemikalier.

Biomonitorering används generellt för att uppskatta människors exponering för kemikalier. Biomonitoreringsstudier görs oftast genom kemiska analyser av blod-, urin- eller bröstmjölksprover. Syftet med detta är att öka kunskapen om vilka hälsoeffekter exponeringen kan leda till och ifall åtgärder behöver sättas in för att begränsa exponeringen.

HBM4EU

Human Biomonitoring för Europe (HBM4EU) är ett initiativ mellan 30 europeiska länder, Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska kommissionen. Projektet pågår under 2017–2021. Målet är att under denna tid skapa grunden för en långsiktig plattform för human biomonitorering i Europa.

Projektet är finansierad under programmet Horizon 2020, där EU finansierar cirka 50 miljoner euro och de deltagande länderna cirka 25 miljoner euro totalt. Koordinatorn for hela projektet är Umwelt Bundesamt i Tyskland.

Projektet bygger bland annat på erfarenheterna från tidigare projekt (COPHES och DEMOCOPHES) samt diskussioner mellan forskare, experter och myndighetsrepresentanter.

För mer information om HBM4EU på svenska, finns det en broschyr på projektets webbplats, som ger en kort introduktion till projektet.

Broschyr om projektet (annan webbplats)

Se gärna även HBM4EU-filmen som Europeiska miljöbyrån (EEA) har tagit fram för en snabb överblick på projektet.

Film om projektet (annan webbplats)

Målsättningen med HBM4EU är att:

  • harmonisera studier inom human biomonitorering i Europa
  • utveckla metoder för human biomonitorering
  • identifiera och generera jämförbara exponeringsdata mellan de europeiska länderna
  • utveckla användningen av exponeringsdata i riskbedömningar
  • förse beslutsfattare och allmänhet med forskningsbaserad kunskap om kemikalieexponering och möjliga hälsorisker

Svenskt deltagande i projektet

Svensk programägare för HBM4EU är Naturvårdsverket, som koordinerar det svenska deltagandet i projektet.
Karolinska Institutet, Lunds universitet, Umeå universitet och Livsmedelsverket är direkt involverade i arbetet inom projektet (som så kallade Linked Third Parties). Svensk exponeringsdata till HBM4EU kommer från studien Riksmaten ungdom.

Riksmaten ungdom på Livsmedelsverkets webbplats

I varje deltagande land finns en så kallad HUB som samordnar aktiviteterna i respektive land. I den svenska HUB:en deltar för närvarande, förutom Naturvårdsverket och alla Linked Third Parties, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket och Forskningsrådet Formas.

Naturvårdsverket tar gärna emot intresseanmälan för att delta i HUB:en från andra relevanta myndigheter och organisationer.

Resultat och data från HBM4EU

Resultat från HBM4EU, såsom vetenskapliga artiklar, listas på projektets webbplats.

Webbplats för HBM4EU

Data från initiativet samlas in av EEA och görs tillgängliga via databasen IPCheM.

Mer information

Kontaktperson

Siiri Latvala, e-post: Siiri Latvala