Estland planerar vindkraftspark i Rigabukten

Estland planerar att bygga en havsbaserad vindkraftspark i Rigabukten. Nu kan Svenska myndigheter, organisationer och allmänhet genom Naturvårdsverket lämna synpunkter på det planerade projektet.

Miljöministeriet i Estland har meddelat att verksamhetsutövaren, OÜ Utilitas, planerar att bygga vindkraftsparken Saare-Liivi 5 i Rigabukten. 

Vindkraftsparken planeras bestå av upp till 299 vindkraftverk med en total kapacitet upp till 5 980 megawatt.

Svenska myndigheter, organisationer och allmänhet kan nu lämna synpunkter på det planerade projektet och om det kan tänkas medföra stora miljökonsekvenser och om Sverige i så fall bör delta i processen med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Det finns också möjlighet att lämna synpunkter på potentiella gränsöverskridande effekter.

Den planerade vindkraftsparken kommer att omfatta vindkraftverk som har en total höjd på upp till 400 meter över havet och en rotordiameter på upp till 300 meter. Vindkraftsparken planeras att anläggas i Rigabukten i ett område som bedömts lämpligt för utveckling av vindenergi enligt regionplanen för sjöområdet som gränsar till Pärnu län. Den totala storleken på vindkraftsparken beräknas till 301km².

Aktuellt inom ärendet

Senast den 22 mars 2022 ska eventuella synpunkter på vindkraftsparksprojektet från Svenska myndigheter, organisationer och allmänhet skickas till Naturvårdsverket som därefter sammanfattar dessa. 

Senast den 25 mars 2022 skickar Naturvårdsverket ett gemensamt svar till Estlands Miljöministerium. 

Kontakt

Kontaktuppgifter till handläggare på Naturvårdsverket.

För mer information, vänligen kontakta Richard Kristoffersson,

richard.kristoffersson@naturvardsverket.se