Danmark planerar vindkraftpark i Öresund, Aflandshage

Danmark planerar att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Öresund. Svenska myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet gavs mellan den 29 november 2021 och den 27 februari 2022 möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen gällande det planerade projektets gränsöverskridande miljöpåverkan.

Det danska företaget Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) har fått tillstånd att genomföra en förundersökning för en havsbaserad vindkraftpark med maximal kapacitet på upp till 250 MW bestående av mellan 25 och 63 turbiner med totalhöjd på 220 meter för de största turbinerna. Det planerade området för uppförandet av vindkraftparken är beläget mellan Køge i Danmark och Skanör i Sverige.

Sverige har tidigare getts möjlighet att komma med synpunkter på projektet.

Historik

Svenska myndigheter, organisationer och allmänheten gavs mellan den 25 oktober och den 28 november 2019 möjlighet att lämna synpunkter på om den planerade vindkraftparken kan antas medföra betydande miljökonsekvenser för Sverige och om Sverige i så fall bör delta i processen med att ta fram en miljökonsekvensrapport, och att lämna synpunkter på vad som i så fall bör ingå i denna rapport.

Underrättelse till Sverige oktober 2019
Sveriges svar på underrättelse