Att söka forskningsbidrag ur Viltvårdsfonden

Så här söker du som forskare bidrag och rapporterar resultat.

Utlysning 2021 är nu stängd. Sista ansökningsdag var 15 september 2021, klockan 14:00.

Instruktioner för att ansöka

Mall för att slutrapportera