Förvaltningsstrategier på landskapsnivå

Naturvårdsverket har finansierat sex forskningsprojekt som stödjer arbetet med att skapa hållbara landskap med fungerande livsmiljöer för växter och djur.

Grön infrastruktur är ett sätt att arbeta med samhällsplanering för att behålla eller återskapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet syftar till att binda samman skogar, hagar, grönytor, våtmarker, sjöar, vattendrag, kust- och havsområden till fungerande naturmiljöer som kan fortsätta leverera tjänster till människan. 

Planera för hållbara landskap

Sex forskningsprojekt har tagit fram kunskap om hur landskapen mår samt bidragit med förslag på hållbara förvaltningsstrategier. Projekten har undersökt fjäll och skogsmiljöer, jordbrukslandskap samt kustområden i norra Bohuslän och Stockholm skärgård.

Finansiering

Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, till stöd för arbetet med Sveriges miljömål.

Projekttid

2016–2020.

Kontakt

Neda Farahbakhshazad
010-698 12 50
neda.farahba@naturvardsverket.se

 

Resultat från projekt