Nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som biologiska bekämpningsmedel

Ett nytt system för ansökan och godkännande av arter att använda som biologiska bekämpningsmedel införs under 2020.

Vägledning

Lagstiftning