Prövningsärenden

Här hittar du våra yttranden och domstolsavgöranden i olika mål och ärenden (prövningsärenden) som Naturvårdsverket är aktiv i som företrädare för allmänintresset.

Enligt miljöbalken ska Naturvårdsverket föra talan i mål om tillstånd för att ta tillvara miljöintressen och andra allmänna intressen.

Så arbetar Naturvårdsverket med prövningsärenden

Vårt arbete med prövning syftar till att undvika nya miljöproblem och att bidra till långsiktig hållbarhet.

Så arbetar Naturvårdsverket