Främja och förebygg så når vi miljömålen – fördjupad utvärdering 2015

Främja en cirkulär ekonomi och påverka bakomliggande drivkrafter och beteenden. Öka miljöhänsynen i användandet av mark, vatten och naturresurser. 2015 års fördjupade utvärdering av miljömålen föreslår 33 åtgärder för att nå målen.

Sidan senast uppdaterad: 9 november 2020Sidansvarig: Karin Hogstrand