Antal flygresor per invånare

Vi flyger utomlands allt oftare.

   Antalet flygresor som Sveriges befolkning gör har ökat med 120 procent sedan år 1990. Antalet inrikes flygningar och dess klimatpåverkan har däremot i princip legat stilla sedan år 1990.

   Antalet internationella flygresor per år som Sveriges befolkning gör har ökat stadigt sedan år 2008. Resorna har mer än fördubblats sedan början på 90-talet; då gjorde svenska invånare i genomsnitt en utlandsresa med flyg vartannat år, nu gör vi en per år och person.  

   Antal flygresor vi svenskar gör behöver avstanna på kort sikt, på grund av de tekniska utmaningarna för att ställa om till ett hållbart flygande som flygbranschen står inför och att biobränsletillgången är begränsad.

   Transport: Många vägar mot fossiloberoende fordonsflotta

   Indikatorer för ett klimatneutralt Sverige

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket