Bränsleanvändning för bensin- och dieselbilar

Energieffektiviteten bland personbilar i Sverige minskar inte längre.

   Energieffektiviseringen av fordonsflottan har gått snabbt genom att äldre fordon ersatts med nya, mer bränslesnåla bilar.

   Medelvärdet för alla nya personbilars bränsleförbrukning ökade för första gången sedan 1990-talet då det steg med två procent mellan åren 2016 och 2017. Sedan dess har vi sett en svag årlig ökning av bränsleförbrukningen. Ökningen kommer efter en lång tids förbättring då den genomsnittliga bränsleförbrukningen för nya personbilar minskat.

   Bränsleeffektiviseringen motverkas till viss del genom att större bilar blir alltmer populära i Sverige.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Trafikverket

   Läs mer