Svensk konsumtion och produktion av mjölk och ost

Den mängd mjölk vi dricker per år i Sverige motsvarar ungefär mängden mjölk som vi producerar. Över hälften av den ost vi äter i Sverige är importerad.

   Såväl produktionen som konsumtionen av mjölk har minskat sedan 1995. Produktionen av mjölk i Sverige har minskat med 31 procent och 2019 producerades drygt 730 miljoner liter mjölk. Med mjölk avses här konsumtionsmjölk, vilket är den mjölk vi dricker. Konsumtionen av mjölk har minskat i lika stor grad som produktionen och låg 2018 på knappt 740 miljoner liter. Detta innebär att vi nu dricker drygt 70 liter mjölk per person och år i Sverige. Det motsvarar nästan en och en halv liter i veckan.

   Handel med mjölk och mjölkprodukter (inklusive ost), på Jordbruksverkets webbplats

   Konsumtion av ost har ökat med över 30 procent sedan 1995

   Produktionen av ost i Sverige har minskat med nästan 40 procent sedan 1995, och år 2019 producerades cirka 80 000 ton ost. Drygt 20 procent av den producerade osten exporterades till andra länder. Konsumtionen av ost har dock inte minskat utan den har mellan 1995 och 2018 ökat med 34 procent, till 194 000 ton ost (inklusive margarinost). I dag äter vi cirka 19 kilo ost (inklusive margarinost) per person och år i Sverige.

   EU-samarbete ger ökad handel även med mejeriprodukter

   Sedan Sverige gick med i EU har handeln med mejeriprodukter ökat men variationerna mellan åren är stora. Konkurrensen från andra EU-länder märks till exempel för ost, där importen har ökat kraftigt de senaste åren. Det mesta av den importerade hårdosten kommer idag från Danmark, Nederländerna och Tyskland.

   Se fler indikatorer för klimatneutralt Sverige

   Läs om varför våra matvanor är viktiga för mindre klimatpåverkan här:

   Klimatet och jordbruket

   Se fler indikatorer inom Jordbruk/Livsmedel här:

   Konsumtion av köttprodukter per person

   Konsumtion och inhemsk produktion av kött

   Läs mer om utvecklingen av det långsiktiga klimatarbetet, och indikatorer inom områdena Energi, Industri, Livsmedel, Skogen och Transport på denna huvudsida:

   Följ utvecklingen av det långsiktiga klimatarbetet

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan
   • Ett rikt odlingslandskap
   • Ett rikt växt- och djurliv

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Jordbruksverket