Svensk konsumtion och produktion av kött

Sveriges konsumtion av köttprodukter har ökat sedan 1995. Ungefär hälften av köttet produceras i Sverige, och resten importeras från utlandet.

   Köttproduktionen bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. Produktionen av köttprodukter i Sverige minskade mellan 1995 och 2012 för att sedan öka under de senaste åren. Sammantaget har produktionen ökat med nästan tre procent under perioden 1995 till 2018. Ungefär en tiondel av det producerade köttet exporteras till andra länder. Under samma tidsperiod har vår köttkonsumtion ökat med cirka 40 procent. I dag är knappt hälften av det kött som konsumeras i Sverige importerat.

   Importerat kött stor del av konsumtionen

   Sverige importerar främst nötkött från andra EU-länder, framför allt Irland, Nederländerna, Polen och Tyskland. En del av det nötkött som importeras från andra EU-länder har dock sitt ursprung utanför EU.

   Sverige importerar merparten av grisköttet från andra EU-länder, framförallt Tyskland, Danmark och Polen.

   Importen av fågelkött kommer framför allt från Danmark. En del fågelkött importeras även från Nederländerna, Tyskland och Polen. 

   Importen av får- och lammkött kommer till stor del från Irland. En del importeras även från Nya Zeeland och Nederländerna.

   Den svenska marknadsandelen av de köttprodukter vi konsumerar har ökat något under de senaste åren, vilket beror på ett ökat intresse för svenska mervärden i djurhållning och produktion av kött.

   Handeln med nötkött och andra köttprodukter, Jordbruksverkets webbplats

   Se fler indikatorer för klimatneutralt Sverige

   Läs om varför våra matvanor är viktiga för mindre klimatpåverkan här:

   Klimatet och jordbruket

   Se fler indikatorer inom Jordbruk/Livsmedel här:

   Konsumtion av köttprodukter per person

   Konsumtion och inhemsk produktion av mjölk och ost

   Läs mer om utvecklingen av det långsiktiga klimatarbetet, och indikatorer inom områdena Energi, Industri, Livsmedel, Skogen och Transport på denna huvudsida:

   Följ utvecklingen av det långsiktiga klimatarbetet

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan
   • Ett rikt odlingslandskap
   • Ett rikt växt- och djurliv

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Jordbruksverket