Avfall vid illegala gränsöverskridande transporter 2015

Merparten av de illegala transporterna av avfall som upptäcks på väg från Sverige ska till Afrika. Det visar statistik för år 2015.

   Cirka 25 procent av transporterna med farligt avfall är illegala. Det visar en rapport från Europeiska miljöbyrån, EEA-report 7/2012 Movements of waste across the EU’s internal and external borders. 

   EEA:s rapport Movements of waste across the EU’s internal and external borders

   Naturvårdsverket för statistik

   Det går inte att säga om samma andel som EEA rapporterade gäller för avfallstransporter till och från Sverige. Frågan har inte undersökts på det viset, men Naturvårdsverket för statistik över rapporterade fall av stoppade illegala avfallstransporter från tull, länsstyrelser och polis för det avfall som upptäcks när det är på väg från Sverige. Naturvårdsverket för även statistik över de fall av illegala avfallstransporter som stoppas utomlands när det lämnat Sverige. 

   Antalet stoppade transporter har ökat på senare år. Skrotbilar och bildelar i dåligt skick utgör merparten av det avfall som upptäcks. 

   Det är en bred samverkan mellan myndigheter kring avfallstransporter. Naturvårdsverket är behörig myndighet när det gäller avfall som transporteras över Sveriges gränser. Det innebär att vi godkänner eller avvisar (nekar till) avfallstransporter. 

   Reglerna för transport av avfall är gemensamma inom EU.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan
   • Giftfri miljö

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket