Illegala gränsöverskridande transporter av avfall, uppdelat på avfallsslag

Skrotbilar och bildelar utgör merparten av de illegala gränsöverskridande transporterna av avfall som stoppats. De flesta stoppas på väg ut ur landet.

   Naturvårdsverket för statistik över rapporterade fall av stoppade illegala avfallstransporter från tull, länsstyrelser och polis för det avfall som upptäcks när det är på väg från Sverige. Naturvårdsverket för även statistik över de fall av illegala avfallstransporter som stoppas utomlands när det lämnat Sverige.

   Antalet stoppade transporter av avfall har ökat, men det går inte att säga om det beror på att antalet olagliga avfallstransporter har ökat. Snarare beror det på bättre tillsyn och att samarbetet mellan myndigheter utvecklats de senaste åren.

   Vad är illegala transporter?

   Avfall som skickas utan nödvändiga dokument och godkännanden bedöms som illegal transport av avfall och det kan ge böter eller fängelse för den ansvarige. Detsamma gäller för avfall som är förbjudet att exportera eller importera.

   Begagnat eller skrot?

   Begagnade bilar och andra varor som inte räknas som avfall får exporteras och importeras. En vara klassas som avfall om den till exempel

   • inte fungerar
   • är i dåligt skick, sliten eller skadad
   • saknar viktiga delar
   • är gammal eller omodern
   • saknar en marknad.