Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräsplaner

Finansiering av en beställargrupp för att minska miljöpåverkan från konstgräsplaner.