Factivister och Factmovement

Konsumenters agerande är en viktig del av lösningen för omställningen till en mer hållbar textilkonsumtion. Nationellt F/ACT Movement vill inspirera fler konsumenter till att testa mer hållbara modeval, som kan bidra till att minska textilkonsumtionens miljö- och hälsopåverkan.

Nio månader med hållbar modekonsumtion (Naturvårdsverkets Youtube-kanal) 

F/ACT Movement är ett projekt initierat av Göteborgsregionen och Science Park Borås. Naturvårdsverket har bidragit med finansiering för att skala upp projektet F/ACT Movement till en nationell satsning. I projektet samarbetar kommuner, företag och konsumenter med varandra för att hitta nya spännande lösningar. Fjorton kommuner över hela landet med över 60 f/activister har deltagit i satsningen under 2020 och fram till juni 2021. 

Hållbara modeval och aktiverade garderober 

Inom Nationellt F/ACT Movement utbildas och inspireras modeintresserade konsumenter (F/activister) att testa mer hållbara sätt att aktivera sina garderober. F/activisterna får tillgång till workshops och föreläsningar med experter med fokus på glädjen till mode utifrån ett hållbart perspektiv. Samtidigt utmanas de att konsumera cirkulärt under nio månader och sprida sin resa på Instagram för att öka medvetenhet och efterfrågan på mer hållbara lösningar för mode och textil. 

factmovement.se/