Använd längre och konsumera medvetet

Som konsument går det faktiskt att göra skillnad. Val som leder till att varje textilvara används längre bidrar till förändring. Den mest hållbara textilen är den som vårdas rätt, lagas vid behov och används så mycket som möjligt.

Medveten textilkonsumtion handlar om att tänka efter före och att påminna sig själv om vikten av en lång livslängd. Genom att fördubbla livslängden för ett plagg minskar du dess klimatpåverkan med ca 50 procent.  

Den enskilde konsumenten är inte den som kan eller ska lösa hela textilbranschens problem, men konsumenters agerande är en del av lösningen. Alla kan göra något, och när många konsumenter gör mer hållbara val bidrar det till mer hållbara konsumtionsmönster. Det bästa sättet att minska både miljö- och klimatpåverkan från kläder och annan textil är att förlänga produktens livslängd. 

Förläng livslängden 

  • Välj second hand i första hand - kläderna finns redan och ger inga nya utsläpp. 
  • Välj kläder med bättre kvalitet som håller längre – ju längre du använder ett plagg desto bättre för miljön. Det mest hållbara plagget är det du vårdar, lagar och använder länge. Oavsett vilket material det är gjort av. 
  • Fynda i din garderob. Använd det du har. Hitta nya kombinationer eller piffa upp gamla plagg. 

Få ännu fler tips och idéer på val du kan göra 

Handla medvetet nytt 

  • Tänk efter innan du handlar - behöver du plagget nu? Välj kläder som du kommer att använda många gånger. 
  • Påverka utbudet och välj miljömärkta kläder. Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval och GOTS är märkningar som ställer krav på hela textilkedjan och har oberoende granskning. 
  • Undvik kemikalier. Antibakteriella eller smutsavvisande kläder kan innehålla ämnen som är skadliga för både miljön och hälsan. 

Som konsument har du alltid rätt att få veta om ditt köp innehåller ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Butiken ska enligt lag kunna svara på det (inom 45 dagar). Det finns också flera miljömärkningar som bland annat ställer krav på vilka kemikalier som får användas i produktionen.  

Länder utanför EU har däremot inte samma kemikalieregler. Det kan också vara svårt för den som importerar kläder att få fullständig information om vilka kemikalier som har använts under produktionen. Kom ihåg att rester av kemikalier och ämnen i textil kan påverka människors hälsa och nå miljön via tvätten. 

Släng på rätt sätt 

  • Sälj kläderna som du inte använder längre. Eller ge bort dem i present till vänner och familj! Gammalt för dig är nytt för någon annan. 
  • Skänk hela och rena kläder till vänner och bekanta eller ideella organisationer. 
  • Lämna in trasiga och slitna kläder till textilinsamlingen. Fråga din kommun om du är osäker. Kom ihåg att återanvändning ger mer klimat- och miljönytta än textilåtervinning. 

Få ännu fler tips och idéer på val du kan göra 

Att använda det som finns i garderoben