Frågor och svar om skyddsvärda skogar

Svar på vanliga frågor för dig som är markägare och vill ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden med höga naturvärden.