Frågor och svar om skyddsvärda skogar

Svar på vanliga frågor för dig som är markägare och vill ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden med höga naturvärden.

Den största skillnaden är att det ska vara lättare för dig som markägare att ta initiativ till att avsätta biologiskt värdefulla områden på din mark för formellt skydd.

De skogar som är intressanta är de som har sådana kvaliteter att de kan betecknas som så kallade värdekärnor. En värdekärna är ett område med höga naturvärden där hotade växt- och djurarter kan trivas. Ofta är dessa miljöer registrerade som nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde, men inte alltid (läs mer på sidan Skog med höga naturvärden). Ibland kan även skogsmiljöer som i sig inte har så höga naturvärden skyddas. Exempelvis om skogen bör stå kvar för att skydda ett värdefullt vattendrag.

Olika typer av skog med höga naturvärden

Alla nyckelbiotoper och så kallade objekt med naturvärde uppfyller oftast grundkraven, de är så kallade värdekärnor. Men det finns många skogsmiljöer med höga naturvärden som inte är registrerade. För att få reda på vad du ska leta efter kan du ta hjälp av sidan om skog med höga naturvärden, länk nedan. Om du har en skogsbruksplan kan det finnas information i den.

Självklart kan du också vända dig direkt till Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen för att få hjälp. Registrerade nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt kan du hitta på Skogens pärlor.

Olika typer av skog med höga naturvärden

Skogens pärlor, Skogsstyrelsens webbplats

Ladda ner och fyll i blanketten här:

Intresseanmälan (pdf 137 kB)

Du skickar intresseanmälan med post till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen i det område där du har din skog.

Naturvårdsavtal kan tecknas på allt mellan 1 och 50 år. Den grundläggande tanken med naturvårdsavtal i skogsmark är dock att det ska vara långsiktigt. Du som markägare har ett stort inflytande på avtalslängdens tid. En längre avtalstid genererar en högre ersättning.

Nej. Det är bara naturvårdsavtal som kan tecknas av Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen.  Länsstyrelserna beslutar om naturreservat och Skogsstyrelsen beslutar om biotopskyddsområden på skogsmark.

Ja. Om området uppfyller kriterierna.

Nyckelbiotoper, Skogsstyrelsens webbplats

Du får vända dig till respektive certifieringsorganisation eller markägarorganisation för att få reda på vad som gäller just din certifiering.